Формула нової школи

Ключові компоненти

Компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ставлень на їхній основі, які визначають здатність ОСОБИ успішно вирішувати життєві проблеми, провадити професійну і подальшу навчальну діяльність.

Ключові компетентності


Ідеї для створення освітнього середовища

"Новий освітній простір"